Odvjetnica Ingrid Barić i odvjetnik Marin Barić
nastavljaju dugogodišnju obiteljsku tradiciju odvjetništva iza odvjetnika u miru, Miljenka Barića. Svojim klijentima jamče fokusiran, odlučan i beskompromisan pristup u zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

Domaćim i inozemnim strankama – pojedincima i trgovačkim društvima – pružamo pravnu pomoć i savjetovanje, pri čemu nam je od iznimne važnosti odgovornost odvjetničke službe te najviša kvaliteta i predanost radu sukladno standardima Kodeksa odvjetničke etike. Cilj nam je pronalazak konstruktivnih rješenja za sve pravne situacije, a kako bismo našim klijentima osigurali najbolju uslugu pred sudovima, javnopravnim tijelima i u drugim situacijama kada se za njih ukaže potreba.

Ingrid Barić

odvjetnica

U svoj rad s klijentima ugrađujem 30 godina intenzivnog i izazovnog radnog iskustva u svim pravnim sferama odvjetništva s posebnim osvrtom na obvezno pravo – ugovorne i izvanugovorne naknade štete zastupajući isključivo najbolje interese klijenata.

Uslijed jedinstvenog iskustva stečenog u medicinskom pravu prilikom obavljanja odvjetničke službe, imala sam čast kao gost predavač održavati predavanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Katoličkom Bogoslovnom fakultetu – Teologija u Rijeci te Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Marin Barić

odvjetnik, sudski tumač za engleski jezik

Odrastati uz dvoje odvjetnika bila je privilegija i ponos, stoga je nastavak dobre tradicije bavljenja odvjetništvom bio moj izbor i poziv. Kroz studentski rad u uredu, vježbeništvo i konačno rad u odvjetništvu razvio sam širok spektar pravnih interesa u svim područjima prava. Budući da mi je u slobodno vrijeme strast glazba i informatika, pobliže pratim glazbenu i IT industriju.

Položio sam Cambridge Proficiency Exam (CPE) temeljem kojeg sam i ovlašteni sudski tumač za engleski jezik. Komunikacija s klijentima u uredu moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pravna područja u kojima nudimo odvjetničke usluge

 • Sastav svih vrsta ugovora
 • Sastav pravnih mišljenja
 • Naknade štete – ugovorna i izvanugovorna odgovornost na štetu (sastav odštetnih zahtjeva, zastupanje u mirnim rješenjima spora i sudskim postupcima)
 • Smetanje posjeda
 • Stjecanje i zaštita prava vlasništva
 • Stjecanje i zaštita drugih stvarnih prava (pravo građenja, pravo služnosti, stvarni tereti, pravo zaloga)
 • Zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima (obnova i preoblikovanje zemljišnih knjiga, ispravni postupci)
 • Sastav prijedloga za upis u zemljišne knjige (uknjižba, predbilježba, zabilježba)
 • Zaštita intelektualnog vlasništva i pravno savjetovanje
 • Prijava patenata i žigova
 • Zaštita industrijskog dizajna
 • Izrada vezanih ugovora i dokumenata kao i zastupanje pred ovlaštenim tijelima
 • Osnivanje trgovačkih društava
 • Statusne promjene trgovačkih društava (podjela, pripajanje, spajanje)
 • Povećanja i smanjenja temeljnog kapitala
 • Pravna dubinska analiza poslovanja društva (due dilligence)
 • Sastav trgovačkih ugovora
 • Zastupanje poslodavaca i radnika u radnim sporovima
 • Sastav ugovora o radu i menadžerskih ugovora
 • Zastupanje u postupcima radi stjecanja hrvatskog državljanstva, pribava radnih dozvola i dozvola za boravak te druga statusna pitanja
 • Iniciranje prisilne naplate
 • Zastupanje u ovršnim postupcima
 • Pokretanje i zastupanje u stečajnim postupcima
 • Prijava potraživanja u stečajnom postupku
 • Zastupanje u upravnim postupcima (povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, postupci potpunog i nepotpunog izvlaštenja te ostali postupci izdavanja dozvola, potvrda, uvjerenja i koncesija)
 • Zastupanje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima
 • Zastupanje u sporovima radi razvoda ili poništaja braka i sporovima radi utvrđenja bračne stečevine
 • Sastav bračnih ugovora te ugovora o diobi bračne stečevine
 • Zastupanje u obiteljskim sporovima (uzdržavanje, susreti s djetetom, utvrđivanje/osporavanje majčinstva i očinstva)
 • Zastupanje u ostavinskim i nasljednopravnim postupcima
 • Sastav oporuka, nasljedničkih izjava i drugih isprava iz područja nasljednog prava
 • Zastupanje i obrana u kaznenom postupku
 • Sastav kaznenih prijava i privatnih tužbi
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima
 • Zastupanje pred sudovima u Republici Hrvatskoj i pred Europskim sudom za ljudska prava
 • Arbitraža i mirenje
 • Javna nabava
 • Zaštita osobnih podataka (GDPR)
 • Usluge prijevoda i simultanog prijevoda s engleskog jezika

Ingrid Barić
+385 (0) 91 2117162
ingrid@odvjetnici-baric.com

Ured
Rijeka, Andrije Medulića 1

Marin Barić
+385 (0) 91 2117160
marin@odvjetnici-baric.com

Parkiralište Gomila i garaža Stari Grad nalaze se u neposrednoj blizini ureda.